6 days 4 hours until  Veletrh zahraničních mobilit VUT · IAESTE LC Brno calendar ·

We host  events, rsvp to join!

Veletrh zahraničních mobilit VUT

Informace můžete prezentovat přes PC/tablet. Může to být pojato i zábavnou formou – hry, kvízy apod.